Bác sĩ kém chuyên môn mới viết ngoáy

Người gửi: Nguyễn Hoàng Gửi tới: Ban Sức khoẻTiêu đề: Gửi các bác sĩ viết ngoáy đơn thuốc
Tôi nghĩ chữ bác sĩ thực ra không xấu; mà họ cố tình viết thế. Lý do là gì thì chỉ có họ mới hiểu thôi.
Bố tôi cũng là bác sĩ; nhưng chữ của ông cụ nhà tôi thì đến cả trẻ con cũng đọc được, vì cụ viết rõ ràng lắm. Khi còn nhỏ, tôi từng hỏi bố: “Tại sao người ta bảo xấu như chữ bác sĩ mà chữ bố viết lại đẹp vậy?”. Bố tôi đã cười và trả lời rằng: “Chỉ có những bác sĩ kém về chuyên môn thì mới viết ngoáy thôi. Bố nghĩ là nếu viết ngoáy sẽ ảnh hưởng tới tính mạng của bệnh nhân”.

1gom