Trả cho dân hơn chục tỷ đồng qua giải quyết khiếu tố

Ngoài ra, cơ quan giải quyết khiếu nại còn điều chỉnh và giao lại cho công dân hơn 2.260 ha ruộng đất, thu hồi về cho công quỹ 11,7 tỷ đồng, 1.160 ha đất và nhiều vật tư, hàng hóa khác.
Số vụ việc xử lý lên đến hơn 59.600 vụ, trong đó gần 89% là khiếu nại. Đã có 646 cán bộ, công chức vi phạm bị kỷ luật hành chính. Một số vụ việc chuyển sang cơ quan điều tra xử lý hình sự.
Thanh Niên

1gom