Khai thác cơ hội kinh doanh từ …đại sứ

Theo ông Chu Tuấn Cáp, Thứ Trưởng Bộ Ngoại giao, Vụ Tổng hợp Kinh tế của Bộ hiện là đầu mối hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Cụ thể: 
• Làm cầu nối giữa địa phương, doanh nghiệp.
• Giúp tìm thị trường, móc nối quan hệ, kiểm tra đối tác.
• Hỗ trợ, tổ chức công nhân ra lao động nước ngoài.
• Hỗ trợ các hoạt động tiếp thị, đàm phán ký kết hợp đồng.
• Bảo vệ lợi ích chính đáng của doanh nghiệp.
• Hỗ trợ giải quyết các vướng mắc trong thực hiện hợp đồng.
• Giúp đấu thầu quốc tế, tranh thủ các đơn đặt hàng lớn.
• Hỗ trợ hiệp hội ngành nghề…
Địa chỉ liên hệ với các đại sứ Việt Nam
Trung Quốc: Đại sứ Bùi Hồng Phúc. Địa chỉ: Guang Hua Lu, No32, Beijing, 100600; Tel: 00- 86 -10 – 65325719; Fax: 00-86-10-65325720. E-mail: [email protected]
Nhật Bản: Đại sứ Vũ Dũng. Địa chỉ: 50-11, Motoyoyogi – choShibuya-ku, Tokyo 151; Tel: 00 – 81- 3 -34663314; Fax: 00 – 81- 3 – 34663377. E-mail: [email protected]
Hàn Quốc: Đại sứ Dương Chính Thức. Địa chỉ: 28-58, Samchong – Dong, Chongno-Ku 110-230; Tel: 00 – 82 – 2-7382318; Fax: 00 – 82 – 2 – 739 2064. E-mail: [email protected]
Hoa Kỳ: Đại sứ Nguyễn Tâm Chiến. Địa chỉ: 1233, 20th Str, N.W. Suite 400 Washington DC, 20036, USA;Tel: 00 -1 – 202 – 8615841; Fax: 00 – 1 – 202 – 86109917.E-mail: [email protected]
Liên bang Nga, Belarus, Latvia…: Đại sứ Ngô Tất Tố. Địa chỉ: Moscow, Bolshaya Pirogovshaia, 13; Tel: 00 – 7- 095 – 2470212; Fax: 00 – 7 – 095 – 2463121. E-mail: [email protected]
Bỉ, Luxembourgh: Đại sứ Tôn Nữ Thị Ninh. Địa chỉ: 130, Avenue de la Floride 1180 Bruxelles; Tel: 00 – 32 – 2 – 3792730; Fax: 00 – 32 – 2 – 3749376. E-mail: [email protected]
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)

1gom