Kẻ đồng loã của các tên không tặc có thể vẫn đang ở Mỹ

vva-1348586803_480x0.jpg
Tổng chưởng lý John Ashcroft.

“Những tên liên quan đến bọn không tặc và một số nhóm khủng bố vẫn hiện diện ở Mỹ. Quốc hội nên thông qua pháp chế chống khủng bố mới, tạo điều kiện cho nhân viên FBI có điều kiện xâm nhập đường dây điện thoại đáng ngờ. Chúng tôi cần chính sách mới đó để chống lại bọn khủng bố”, ông Ashcroft nói .
Về tiến trình điều tra bố chiếc máy bay xấu số, Tổng chưởng lý cho biết vẫn đang được triển khai một cách tích cực vì FBI đang tiếp tục theo dõi 7.700 cú điện thoại và 47 nghìn đầu mối thu thập từ trang web thông tin của họ, www.ifbccfbi.gov.
Ông Ashcroft cho rằng, căn cứ vào những điều luật hiện tại, theo dõi một kẻ tình nghi buôn bán ma tuý hay làm gián điệp còn dễ hơn là một kẻ tình nghi là khủng bố.
Các thay đổi dự kiến trong pháp chế sẽ xoá bỏ những giới hạn của đạo luật chống khủng bố, cho phép luật rửa tiền được sử dụng để truy tố những ai ủng hộ các nhóm khủng bố. Pháp chế mới cũng sẽ cho phép nhân viên FBI quyền được nghe các cú điện thoại từ một người nào đó.
Bá Thuỳ (theo Reuters)

1gom