Savimex chuẩn bị đưa cổ phiếu vào giao dịch

Savimex hoạt động kinh doanh chủ yếu trên các lĩnh vực: sản xuất, kinh doanh trong nước và xuất khẩu gỗ chế biến, sản phẩm gỗ; xuất nhập khẩu vật tư, máy móc, thiết bị chế biến gỗ và sản phẩm gỗ; xây dựng dân dụng, công nghiệp và nông lâm ngư nghiệp; cho thuê văn phòng, kinh doanh nhà ở và được phép kinh doanh đa ngành nghề theo qui định của pháp luật.
Công ty sẽ đăng ký lại danh sách cổ đông cho đến hết ngày 24/4. Qua thời hạn này, Savimex sẽ giữ nguyên danh sách cổ đông để đăng ký với Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP HCM.
(Theo Đầu Tư Chứng Khoán)

1gom