Quận 3, TP HCM kiểm điểm trách nhiệm trong vụ Năm Cam

Nội dung kiểm điểm theo hướng dẫn của Thành ủy, gồm các vấn đề về ý thức trách nhiệm của tổ chức, cá nhân; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý tình hình sau khi tiếp nhận được thông tin tội phạm; kết quả lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh chống tội phạm…
Qua kiểm điểm, các tập thể và cá nhân liên quan thấy được trách nhiệm trong việc quản lý địa bàn chưa chặt, thiếu chủ động trong tiến hành các biện pháp thu thập, nắm thông tin cũng như phát động quần chúng tố giác tội phạm.
Riêng thiếu tá Nguyễn Tấn Lâm, nguyên đội trưởng hình sự quận 3, đã vi phạm nguyên tắc ngành trong quan hệ với Trương Văn Cam. Việc này hạn chế hiệu quả đấu tranh, phòng ngừa đối với đối tượng hình sự. Cho đến nay, chưa cho bằng chứng về việc ông Lâm lôi kéo đồng đội vào mối quan hệ sai trái này, chưa có cơ sở kết luận Năm Cam cho Lâm căn nhà ở phường 10 quận 3. Tuy vậy, mối quan hệ cũng đã thể hiện sự sa sút về mặt đạo đức, làm tổn hại uy tín, vi phạm tư cách đảng viên, vi phạm nguyên tắc ngành.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)

1gom