Tù nhân chiếm nhà tù ở Brazil

N
Phản đối ở nhà tù..

368 tù nhân đã áp đảo 4 lính gác và bắt những thân nhân và bạn bè tới thăm, đòi phải có xem xét lại đối với mức án tù của họ. Những con tin đều ở lại tự nguyện. Chưa có ai chết hay bị thương. Cảnh sát cho biết: “Chúng tôi vẫn đang thương thuyết với các tù nhân, nhưng chúng tôi sẽ không nhượng bộ trước các yêu cầu của họ”.
Vụ nổi dậy bắt đầu một ngày, sau khi Liên Hợp Quốc kết luận hiện tượng đối xử tàn tệ và tra tấn tù nhân có hệ thống và phổ biến trong số cảnh sát Brazil. Một trong những nguyên nhân giải thích nạn đông đúc trong các nhà tù là: Nhiều tù nhân vẫn bị giam, vì không có luật sư để xin thả cho họ.
Nhà tù Carumbe được thiết kế cho 200 tù nhân.
Văn Bình (theo Reuters, BBC, 14/4)

Close [X]
1gom
1gom