Liên minh phương Bắc thành lập hội đồng an ninh tối cao

Hội đồng an ninh và quân sự sẽ có 3 tháng để triệu tập một mặt trận đoàn kết quốc gia, bao gồm đại diện của Liên minh phương Bắc cũng như những người ủng hộ cựu vương Zahir Shah.
Có thể coi đây là một yếu tố quan trọng để tiến tới thành lập một chế độ hậu Taliban được ủng hộ rộng rãi.
Bá Thuỳ (theo AFP)

1gom