Kiểm tra 2 văn bản về vụ Năm Cam gửi Văn phòng Chính phủ

Ông Võ Văn Kiệt đã trả lời báo chí rằng ông không nhận được văn bản 1117 của Bộ Công an (Thứ trưởng Võ Thái Hòa ký). Ngoài ra, theo xác minh của cơ quan công an, văn bản 381 do Thứ trưởng Công an Hoàng Ngọc Nhất ký cũng không tới tay Thủ tướng. Công văn này trả lời văn bản của một Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ gửi Bộ Công an, yêu cầu xem xét khiếu nại của vợ Năm Cam.
Trả lời công luận về các vấn đề trên, công văn của Văn phòng Chính phủ viết:
1. Sau khi có bài trả lời phỏng vấn của nguyên thủ tướng Võ Văn Kiệt trên báo Tiền Phong, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ đã yêu cầu các đơn vị chức năng của Văn phòng kiểm tra lại toàn bộ sổ sách, hồ sơ, văn thư, lưu trữ có liên quan đến vụ án Trương Văn Cam trong các năm 1995-1997. Nếu phát hiện có sai sót thì rút kinh nghiệm; nếu thấy có hiện tượng nghi vấn bao che cho tội phạm thì sẽ chuyển cơ quan điều tra làm rõ, xử lý.
Qua kiểm tra thấy:
– Công văn số 1117/BNV (C16) ngày 26/12/1996 của Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Võ Thái Hòa ký gửi Viện trưởng VKSND Tối cao là công văn trao đổi công tác giữa 2 cơ quan pháp luật, ở phần nơi nhận có ghi gửi một số cơ quan trung ương và địa phương, trong đó có Văn phòng Chính phủ. Về nguyên tắc, loại công văn này Văn phòng Chính phủ không phải báo cáo Thủ tướng, hơn nữa, nội dung cũng không đề nghị Thủ tướng vấn đề gì, Bộ Nội vụ cũng không đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng.
– Công văn 1117/BNV (C16) có đến Văn phòng Chính phủ, Phòng Văn thư phân về Vụ Nội chính. Công văn đó do đồng chí Nguyễn Quốc Bảo, Vụ trưởng Vụ Nội chính và được Thủ tướng Võ Văn Kiệt giao nhiệm vụ giúp việc hàng ngày về công tác nội chính, trực tiếp xử lý. Đồng chí Bảo, với tư cách là người giúp việc nội chính của Thủ tướng, có báo cáo Thủ tướng hay không, Văn phòng Chính phủ đang trong quá trình làm rõ. Vào thời gian đó, tất cả các đầu giờ buổi sáng, đồng chí Bảo thường làm báo cáo các công việc trong ngày, nhận chỉ thị mới của Thủ tướng Võ Văn Kiệt.
2. Công văn của Văn phòng Chính phủ gửi Bộ Nội vụ và VKSND Tối cao do đồng chí Nguyễn Quốc Bảo dự thảo, ký tắt và trình lãnh đạo Văn phòng Chính phủ ký. Nội dung công văn là chuyển đơn của Phan Thị Trúc và đề nghị Bộ Nội vụ, VKSND Tối cao có ý kiến chính thức để trình Thủ tướng. Đây là loại công văn giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo hàng ngày của Văn phòng Chính phủ.
Ngày 24/5/1997, Bộ Nội vụ có Công văn số 381/BNV-V26 gửi Văn phòng Chính phủ, nội dung khẳng định việc quyết định đưa Trương Văn Cam đi tập trung giáo dục cải tạo là đúng pháp luật, đồng thời, Bộ Nội vụ đề nghị Chính phủ tha cho Trương Văn Cam trước thời hạn do cải tạo tốt trong trại. Ngày 22/5/1997, VKSND Tối cao có Công văn số 765/KSĐT-TA gửi Văn phòng Chính phủ để báo cáo Thủ tướng với nội dung VKSND Tối cao đã có kiến nghị Bộ Nội vụ hủy quyết định tập trung giáo dục cải tạo đối với Trương Văn Cam.
Qua kiểm tra tại Phòng Văn thư, hai công văn trên đến Văn phòng Chính phủ được phân cho Vụ Nội chính do đồng chí Nguyễn Quốc Bảo – Vụ trưởng, trực tiếp giúp Thủ tướng Võ Văn Kiệt về công tác nội chính, xử lý. Đồng chí Bảo không báo cáo lãnh đạo Văn phòng Chính phủ hai công văn này. Còn đồng chí Bảo có trực tiếp báo cáo với Thủ tướng trong các buổi làm việc hàng ngay hay không, Văn phòng Chính phủ đang làm rõ.
Từ năm 1999, đồng chí Nguyễn Quốc Bảo đã chuyển sang cơ quan khác và hiện đang công tác ở nước ngoài.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã báo cáo Thủ tướng để có ý kiến với cơ quan trực tiếp quản lý đồng chí Bảo hiện nay mời đồng chí Nguyễn Quốc Bảo về nước để làm rõ, sớm giải thích các việc trên với lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và các cơ quan chức năng.
Thái độ của Văn phòng Chính phủ là rất nghiêm túc để cùng các cơ quan chức năng làm rõ sự việc. Nếu phát hiện hiện tượng tiêu cực thì kiên quyết xử lý.
Xin cảm ơn sự phát hiện và cộng tác của các cơ quan báo chí.

Close [X]
1gom
1gom