Phan Thiết: Hội đồng bán đấu giá tài sản nhà nước bị kiện

Ngày 3/8, Hội đồng bán đấu giá tài sản nhà nước (Phòng Tài chính Phan Thiết) đã có quyết định bán một xe ba gác cho ông Nguyễn Văn Đáng, và ông đã nộp 1,5 triệu đồng vào Kho bạc nhà nước tỉnh. Theo quyết định, Hội đồng bán đấu giá tài sản nhà nước có trách nhiệm giao xe và các giấy tờ liên quan cho ông Đáng. Thế nhưng gần 2 tháng trôi qua, ông Đáng đã liên hệ nhiều nơi để nhận xe nhưng không có cơ quan nào giao xe.
(Theo Lao Động)

1gom