Cựu vương Afghanistan không muốn điều hành đất nước

Cựu vương Afghanistan Zahir Shah.
Cựu vương Afghanistan Zahir Shah.

Ông muốn Hamid Karzai, hiện là Thủ tướng chính phủ lâm thời, tiếp tục nhiệm vụ đó.
Sau cuộc hội kiến với Karzai tại nhà riêng của mình ở Kabul, cựu vương nói: “Mục tiêu của tôi là phục vụ Tổ quốc vốn đã thống khổ vì nội chiến. Tôi hoàn toàn ủng hộ Thủ tướng lâm thời”. Ông Karzai cũng nói: “Tôi rất biết ơn và sẽ trung thành với cựu vương như trước đây. Cựu vương đã và sẽ là người cha của cả dân tộc”.
Loya Jirga đã phải lùi phiên họp đến hôm nay vì các đảng phái chưa nhất trí về việc phân chia quyền lực. Các nhà lãnh đạo Afghanistan đang tranh luận về vai trò của cựu vương Zahir Shah trong chính phủ tương lai.
Hạnh Dung (theo Reuters)

Close [X]
1gom
1gom