Điều chỉnh giá đất nông nghiệp dự án đường dây 500 KV

Mặt tiền Hương lộ 7 là 180.000 đồng/m2 (cây hàng năm) và 230.000 đồng/m2 (cây lâu năm); không phải là mặt tiền Quốc lộ 50 hoặc Hương lộ 7 được tính 150.000 đồng/m2 (cây hàng năm) và 200.000 đồng/m2 (cây lâu năm).
(Theo Người Lao Động)

Close [X]
1gom
1gom