Lạp xường Lồ Mải Phàn

Xôi đồ phải rền, lạp xường phải tươi đỏ thơm mùi sắng sáu và rượu mai quế lộ. Xôi dỡ ra phải nóng bỏng tay, lạp xường hấp chín phổng phao, thái chéo từng lát mỏng tang bóng mỡ, trải đều lên mặt đĩa xôi, cuối cùng mới rưới magi vào, trao ngay cho khách ăn để kịp nhận ra hơi nóng đang bốc xuyên qua chất lạp xường mới hấp chín. Để món ăn thật hoàn chỉnh phải kén thứ magi thơm và ngọt.
Khách sành nếu không nhận thấy xôi rền phát hiện ra lạp xường loại xoàng quắt queo, khô khốc bỏ đũa chê ngay. Được xôi, được lạp xường mà không được magi cũng hỏng.
Ngày nay, ngoài xôi lạp xường, các quán còn có xôi thịt mỡ, xôi pate. Có thể mỗi thứ ngon một vẻ nhưng xôi vẫn nguyên một thứ. Đa dạng chỉ là món ăn kèm nhưng vẫn không thể bằng lạp xường lồ mải phàn thuở trước.
ST.

1gom