522 phạm nhân được giảm án

Theo quyết định của TAND TP HCM, có 173 phạm nhân được giảm tha, cho ra tù trước thời hạn và 259 trường hợp còn lại được giảm án, nhưng vẫn phải tiếp tục chấp hành. Mức ân giảm án cao nhất của đợt này là 18 tháng tù và thấp nhất là 3 tháng. Không có trường hợp nào lãnh án chung thân được giảm án.
Số phạm nhân được giảm án đợt này thuộc Trại tạm giam Hà Nội và Trại tạm giam số II. Theo quyết định của TAND Hà Nội, 25 phạm nhân được miễn chấp hành hình phạt còn lại, 65 phạm nhân được giảm án 1-7 tháng tù.
(Theo CA TP HCM, ANTĐ, 1/5)

Close [X]
1gom
1gom