Tiêu chuẩn xét đào tạo chuyển tiếp cho lưu học sinh

Ngoài quy định nêu trên, người được xét chuyển tiếp còn phải đủ các điều kiện: thời gian tốt nghiệp (tính từ ngày bảo vệ luận văn tốt nghiệp hoặc ngày hoàn thành khóa học) không quá 6 tháng tính đến ngày Bộ GD&ĐT xét tuyển: được cơ sở đào tạo nước ngoài có nhận xét đánh giá tốt và đồng ý nhận đào tạo tiếp ở trình độ cao hơn, được Đại sứ quán Việt Nam ở nước sở tại có ý kiến nhận xét đánh giá tốt về lưu học sinh trong thời gian học tập và ủng hộ việc chuyển tiếp của lưu học sinh…
(Theo Thanh Niên, 8/6)

1gom