Thẩm phán thiếu trách nhiệm sẽ bị miễn nhiệm

Quy chế này cho phép cơ quan chức năng đề nghị Chủ tịch nước miễn nhiệm chức danh thẩm phán với những người có thái độ thiếu trách nhiệm hoặc làm sai pháp luật.
Theo TAND Tối cao, trong 30% án bị hủy hoặc sửa hiện nay, có một lượng không nhỏ là do thiếu tinh thần trách nhiệm, thậm chí có biểu hiện vi phạm pháp luật của thẩm phán. Tuy nhiên, sai phạm chưa được xử lý nhiều và nhất quán, do thiếu cơ sở pháp lý.
(Theo Đầu Tư)

1gom