Cục Sở hữu Công nghiệp bị kiện

Tháng 4/1998, cơ sở chế biến trà của ông Đào Văn Được được Cục Sở hữu Công nghiệp cấp giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu “Á Lâm 999” đối với sản phẩm trà (nhóm 30). Không lâu sau, ông Trần Quốc Việt (có cơ sở chế biến trà ở Bảo Lộc, Lâm Đồng) khiếu nại, yêu cầu Cục Sở hữu Công nghiệp huỷ bỏ giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá của cơ sở ông Được, vì “Á Lâm 999” đã được cơ sở ông sử dụng trước đó.
Ngày 21/12/2000, Cục Sở hữu Công nghiệp ra quyết định huỷ bỏ giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá đã cấp cho cơ sở ông Được với lý do ông Được vi phạm điểm e, khoản 1, Điều 6 Nghị định 63/CP năm 1996 của Chính phủ, quy định chi tiết về sở hữu công nghiệp (không trung thực trong việc khai báo đăng ký nhãn hiệu hàng hoá).
Ông Được đã khiếu nại, vì cho rằng nhãn hiệu “Á Lâm 999” đã được gia đình ông sử dụng những năm 1978-1979, nhưng cơ quan này vẫn giữ nguyên quyết định. Ngày 21/12/2000, ông Được đã khởi kiện Cục Sở hữu Công nghiệp ra Toà hành chính TAND tỉnh Bến Tre.
Ngày 18/9, phiên toà sơ thẩm xét xử vụ ông Đào Văn Được kiện Cục Sở hữu Công nghiệp đã bị hoãn do vắng mặt bị đơn. Dự kiến, phiên toà sẽ được mở lại vào ngày 8/10.
(Theo Pháp Luật)

1gom