14 DNNN ở Khánh Hòa mua vật tư khống

Số doanh nghiệp này phần lớn hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản và mua hóa đơn tại cửa hàng vật tư, thiết bị của Công ty Giao thông vận tải Khánh Hòa. Theo cơ quan công an, mặt hàng ghi trên hóa đơn là vật tư xây dựng, máy móc nhưng thực tế không có việc mua bán hàng hóa, mà chỉ diễn ra việc mua bán hóa đơn. Giá một tờ hóa đơn bằng tiền thuế GTGT cộng thêm 2-3% tổng số tiền ghi trên hóa đơn. Cửa hàng vật tư thiết bị xuất hóa đơn nên phải nộp thuế GTGT (từ số tiền bán hóa đơn) và hưởng “phần trăm” còn lại.
Xem ra thì Nhà nước được lợi do thu được thuế dù không có việc mua bán hàng hóa. Nhưng thực tế, theo cơ quan chức năng, có dấu hiệu DNNN bỏ tiền mua hóa đơn nhằm rút ngân sách. Chẳng hạn, theo dự toán, công trình phải được xây dựng với loại vật liệu tốt, khai thác tại mỏ A… nhưng doanh nghiệp lại mua vật liệu của tư nhân (không có hóa đơn), chất lượng kém, giá rẻ, công vận chuyển thấp. Những tờ hóa đơn mua bán khống trên có thể dùng làm chứng từ hợp thức việc bớt xén vật tư, ăn chênh lệch giá vật tư và công vận chuyển…
Theo số liệu chưa đầy đủ, chỉ trong năm 1999, một cửa hàng trong tỉnh đã bán 38 tờ hóa đơn cho 14 DNNN và một doanh nghiệp tư nhân với số tiền ghi trên hóa đơn hơn 1,1 tỷ đồng. Bên bán hóa đơn nhận tiền thuế GTGT và hơn 19 triệu đồng “hoa hồng”. Ngân sách sẽ bị tổn thất khi những hóa đơn này được quyết toán.
(Theo Thanh Niên, 26/4)

1gom