Việt kiều chỉ được thừa kế về giá trị nhà đất trong nước

Việt kiều chỉ được thừa kế về giá trị nhà đất trong nước
Trả lời:
Theo các quy định về thừa kế, anh/chị chỉ được hưởng quyền thừa kế giá trị ngôi nhà do cha để lại, chứ không được quyền sở hữu di sản. 5 anh chị có thể cùng nhau ủy quyền cho người thân cai quản và trông giữ căn nhà này, hay ủy quyền cho luật sư lập hợp đồng bán, chứng kiến cho việc chuyển nhượng căn nhà, lấy tiền chuyển cho mình ở nước ngoài.
AH&Law On Line

1gom