Tuỳ hoàn cảnh

marryme1-1348684964_480x0.jpgMột triết gia đã ngoài 60 tuổi vẫn chưa lập gia đình. Bạn bè hỏi tại sao thì ông nói:
– Người xưa có câu: “Khi ta cưới vợ, ta sẽ sống chung với một phụ nữ. Còn khi ta không cưới vợ tức là ta sẽ sống chung với… cả thế giới!”.
Nhưng đến năm 80 tuổi thì triết gia đó cưới vợ. Bạn bè rất ngạc nhiên, có người nhắc:
– Này ông bạn, ông quên câu danh ngôn ngày xưa rồi sao?
– Đâu có, nhưng tôi đã thêm chút xíu để thích hợp với hoàn cảnh
– Thêm như thế nào?
– À, tôi cho rằng: “Khi ta không có vợ tức là ta sẽ sống chung với cả thế giới. Còn khi ta có vợ thì sẽ được sống với cả thế giới cộng với một người nữa!”.

1gom