Nên xem lại y đức của bác sĩ viết ẩu

Người gửi: Đặng Trọng ĐịnhGửi tới: Ban Sức khoẻTiêu đề: Chữ viết của Bác sĩ!
Từ lâu, bác sĩ vẫn được xem là một trong những nghề có uy tín, giữ một vị trí cao trong xã hội và thực sự họ là những trí thức học cao hiểu rộng. Đối tượng của họ lại là con người. Vì vậy, y đức của bác sĩ rất được xem trọng; và khi viết đơn thuốc, họ không vì bất cứ lý do nào để viết ẩu, có thể đưa đến một hậu quả xấu. Nếu có thì tôi nghĩ nên xem lai y đức của vị bác sĩ này.
Bất cứ ai làm bất cứ nghề nghiệp nào cũng phải chịu trách nhiệm về những hậu quả dù vô tình hay cố ý gây ra cho người khác. Bác sĩ cũng vậy.

1gom