Ngày mai đấu thầu trái phiếu Chính phủ đợt 12

Như thường lệ, hình thức đấu thầu trái phiếu lần này gồm không cạnh tranh lãi suất và cạnh tranh lãi suất. Khối lượng trái phiếu gọi thầu không cạnh tranh lãi suất không vượt quá 30% tổng khối lượng gọi thầu. 
Trong 11 lần tổ chức đấu thầu trái phiếu trong năm nay, Quỹ hỗ trợ phát triển đã huy động được gần 200 tỷ đồng trong tổng số 2.400 tỷ đồng vốn gọi thầu (chiếm chưa tới 10%). 
(Theo Đầu Tư Chứng Khoán)

Close [X]
1gom
1gom