Cảnh cáo Viện trưởng VKSND Tây Hồ

Hội đồng cũng nhất trí đề nghị khiển trách ông Phạm Chương Dương, Viện phó VKSND Tây Hồ, vì thiếu trách nhiệm trong quản lý nhân viên. Thời gian ông Chương tạm giữ quyền viện trưởng (ông Tuấn đi vắng) cũng là lúc Nguyễn Việt Thắng để lọt 3/11 vụ án.
Tại cuộc họp các ý kiến đều cho rằng sai phạm của ông Thắng là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của ngành và hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng.
VKSND thành phố cho biết đang xem xét trách nhiệm liên quan của một số cán bộ khác ở VKSND Tây Hồ trong việc ông Chiến để lọt 11 vụ án hình sự.
(Theo Pháp Luật)

 

Close [X]
1gom
1gom