Tham ô tại Xí nghiệp Quản lý đường sắt Hà – Thái

Trong thời gian 1998-2001, Xí nghiệp Quản lý đường sắt Hà – Thái (trụ sở tại xã Xuân Đỉnh, Từ Liêm) đã ký hai hợp đồng kinh tế trị giá hơn 510 triệu đồng với Công ty Xây lắp bưu điện Hà Nội. Thực hiện xong hợp đồng, trong quá trình thanh quyết toán, ông Tuyến và Yến bàn nhau lập dự toán và 7 bảng lương khống để rút hơn 370 triệu đồng chia nhau.
 (Theo Tuổi Trẻ)

1gom