Đi đâu mà vội

Con nói với cha (là người Scotland):
– Bố ơi, cho con tiền để mua tập bản đồ thế giới…
– Không mua! Tình hình thế giới còn chưa ổn định.

Close [X]
1gom
1gom