Gần 6.000 phạm nhân được đề nghị giảm án

Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù đã lập hồ sơ giảm án cho 5.849 phạm nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thuộc 20 trạm giam khu vực phía Nam do Bộ Công an quản lý. Hồ sơ đã được gửi cho các tòa án địa phương, nơi trại giam đóng, để ra quyết định cuối cùng. Riêng các trại giam ở TP HCM đã đề nghị giảm án cho 433 phạm nhân.
(Theo Người Lao Động, 20/4)

1gom