Của để dành

Một tù nhân già sắp chết, thều thào nói với người bạn tù khác:
– Tôi để lại cho anh mấy cái vòng và nhẫn vàng…
– Thật không? Cám ơn ông! Thế ông giấu chúng ở đâu?
– Ở quảng trường trung tâm, trong tiệm nữ trang, tủ bên phải, ngăn thứ hai…

1gom