Giao dịch thỏa thuận tăng vọt, giá chứng khoán tụt dốc

Đóng góp vào tổng giá trị giao dịch khớp lệnh, có tới 5 tỷ đồng mua bán thỏa thuận của 3 loại cổ phiếu TMS, GMD và BBC.
Trên thị trường tập trung, BTC và LAF tiếp tục đóng băng. TRI là cổ phiếu duy nhất tăng giá, nhưng chỉ ở mức tối thiểu là 100 đồng/cổ phiếu. BBC, BT6, GIL và REE cùng đứng giá.
Thông tin chi tiết:

Mã chứng khoán Giá khớp lệnh (VND) Tăng/giảm Khối lượng Giá trị giao dịch (VND )
AGF 28.600 -400 16.300 466.180.000
BBC 20.000 -000 27.700 554.000.000
BPC 21.300 -400 100 2.130.000
BT6 2.600 -000 3.700 83.620.000
BTC
CAN 22.900 -300 3.600 82.440.000
DPC 16.600 -200 1.800 29.880.000
GIL 43.000 -000 1.700 73.100.000
GMD 40.700 -800 600 24.420.000
HAP 38.800 -000 1.200 46.560.000
LAF
REE 32.800 -000 36.100 1.184.080.000
SAM 28.500 -200 23.800 678.300.000
SAV 21.900 -400 11.700 256.230.000
SGH 17.700 -200 500 8.850.000
TMS 38.000 -300 1.900 72.200.000
TRI 28.300 +100 800 22.640.000

T.X.
 

1gom