ACBS sắp mở chi nhánh tại Hà Nội

Ông Phạm Khánh Linh, Phó giám đốc ACBS đã xác nhận như vậy và cho biết, hiện tại, các bước chuẩn bị cho việc mở chi nhánh tại Hà Nội như giấy phép, nhân sự, trụ sở… đã cơ bản hoàn tất, công việc còn lại là hoàn chỉnh bộ phận lưu ký và thiết lập đường tuyến thông tin và nhận lệnh.
Cùng với việc mở chi nhánh tại Hà Nội, ACBS cũng đang hoàn tất các bước chuẩn bị để thành lập đại lý nhận lệnh tại Hải Phòng vào cùng thời gian trên. Dự kiến đại lý nhận lệnh này sẽ được đặt tại Chi nhánh của Ngân hàng ACB tại Hải Phòng (69 Điện Biên Phủ, Hải Phòng).
ĐTCK

1gom