Đức Quốc xã ăn cướp đàn vĩ cầm

Trong một chiến dịch sưu tầm những nhạc cụ tốt nhất thế giới, Đức Quốc xã đã thu giữ bất hợp pháp hàng chục chiếc đàn vĩ cầm vô giá, có niên đại hàng thế kỷ như Stradivari, Guarneri và Amati.
Tuy nhiên, việc lấy lại những chiếc vĩ cầm này sẽ rất phức tạp do quá trình điều tra vẫn đang tiếp diễn. Hơn nữa, vĩ cầm khó nhận dạng hơn các tác phẩm nghệ thuật như tranh, tượng. Trong những năm gần đây, một số bảo tàng nghệ thuật Chicago và Berlin đã thiết lập các website miêu tả chi tiết những tác phẩm nghệ thuật có thể đã bị đánh cắp trong thời kỳ Đức Quốc xã cai trị.
Năm 1940, trợ lý chính của Adolf Hitler, Alfred Rosenberg, đã thành lập một đội quân đặc biệt, chuyên đi thu thập nhạc cụ. Chiến dịch này kéo dài 5 năm.
Bá Thuỳ (theo AP)

1gom