Tham ô, thủ quỹ và kế toán lĩnh 16 năm tù

Lợi dụng sơ hở, Châu và Ẩn đã thông đồng, chiếm đoạt tiền quỹ của Hợp tác xã Thương mại dịch vụ Giồng Riềng về chi sinh hoạt gia đình, xây nhà ở… tổng số tiền lên đến hơn 276 triệu đồng.
(Theo Thanh Niên)

1gom