Chủ tịch xã bán trái phép hơn 24.600 m2 đất

Nhằm hợp thức hoá việc tự ý cấp đất cho 34 hộ dân thu hơn 164 triệu đồng, ngày 10/4/1994, ông Khen lập tờ trình xin UBND tỉnh duyệt cho UBND xã Tế Lợi được sử dụng gần 6.200 m2 đất ven lộ 10 (nay là quốc lộ 45), trong đó hơn 3.400 m2 đất được giao cho 29 hộ dân và hơn 2.700 m2 để xây dựng các công trình giao thông kỹ thuật cho khu dân cư. Hội đồng định giá huyện Nông Cống quy định thu tiền bán khu đất này với giá 130.000 đồng/m2. Nhưng trước đó ông Khen và các quân sư chỉ thu bình quân là 49.000 đồng/m2.
Có được quyết định giao đất của UBND tỉnh trong tay, năm 1995-1999, Chủ tịch xã Nguyễn Văn Khen đã bán hơn 24.600 m2 đất xen cư và thổ cư cho 124 hộ, gấp 4 lần diện tích cho phép. Với việc bán đất này, UBND xã phải nộp ngân sách gần 3,1 tỷ đồng, nhưng lại chỉ nộp 17 triệu đồng. Ông Đỗ Xuân Bảy, cán bộ địa chính xã Tế Lợi cho biết: Năm 1994-1995, ông Khen mượn danh UBND xã bán đất dọc quốc lộ 45 và đường vào mỏ Secpentin cho 71 hộ dân. Nhưng trên thực địa có tới 112 hộ được cấp đất. Như vậy, ông Khen đã để ngoài sổ sách của xã tới 41 suất đất.
Ngoài ra, trong thời gian đương nhiệm, ông Nguyễn Văn Khen đã chỉ đạo việc vay 542 triệu đồng với lãi suất cao để chi tiêu mà không báo cáo. Ông còn “quên” không hoàn trả khoản chênh lệch cho cán bộ hưu trí địa phương theo Nghị định 50/Chính phủ. Khi vụ việc bị phát hiện thì… huyện phải rót tiền một lần nữa để “hỗ trợ trở lại” cấp dưới.
Ông Nguyễn Huy Dũng, Chánh văn phòng Huyện uỷ, cho biết: UBND xã Tế Lợi nhiệm kỳ 1994-1999 đã mắc những sai lầm nghiêm trọng. UBND huyện đã cách chức ông Nguyễn Văn Khen khỏi Ban thường vụ Đảng uỷ (nhưng không khai trừ khỏi Đảng), kỷ luật cảnh cáo Bí thư đảng uỷ xã cùng những người có liên quan. Nhưng ông Dũng cho rằng, để giải quyết những sai phạm tài chính trong bán đất, vay tiền với lãi suất cao, xâm tiêu công quỹ nhà nước của chủ tịch xã Nguyễn Văn Khen, cần phải có thời gian.
(Theo Lao Động)

1gom