Minh bạch hoá giá điện

From: Ho quang HuyTo: [email protected]: Gia dien tang Can co su minh bach
Giá điện tăng làm ảnh hưởng trực tiếp tới sản xuất và đời sống. Lâu nay ngành điện chỉ đơn phương quản lý chất lượng điện và công tơ treo trên cao không ai biết. Đã có hộ bị kê khống sau đó tháo công tơ đi sửa… chỉ có trời mới biết.
Cần minh bạch ngay khi bán hàng cho dân nhất là tính giá tiền điện theo bậc thang. Nhà nước cũng cần có giá khống chế đủ định mức lợi nhuận cho ngành điện và loại bỏ những chi phí đầu tư không chính đáng, hỗ trợ đầu tư cho vùng khó khăn.

1gom