Đào tạo sau đại học tại Trung Quốc

25 suất học bổng này dành cho các ngành khoa học: Hán ngữ hiện đại, Phương pháp dạy Hán ngữ, Nghệ thuật thư pháp, Hán ngữ đối ngoại, Văn học Trung Quốc, Lịch sử Trung quốc, Hội hoạ, Điêu khắc, Mỹ thuật, Kiến trúc, Luật pháp, Nông nghiệp, Công nghiệp, Điện tử, Bưu chính viễn thông, Trung y nội khoa, Ngoại khoa, Phụ khoa, Nhi khoa, Răng-hàm-miệng, Trung-Tây y kết hợp, Trung y dược học, Trung y châm cứu; thời gian đào tạo từ 3-4 năm, trong đó có 1 năm học tiếng Trung Quốc. Chi phí trung bình cho mỗi suất học bổng là 6.000 USD/năm, bao gồm các khoản: học phí, phòng ở, y tế, giáo trình và thực tập, tiền ăn và tiền tiêu vặt. Riêng tiền vé đi về sẽ do cơ quan tự giải quyết.Công dân nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có đủ các điều kiện sau đây đều được đăng ký dự tuyển:Tốt nghiệp đại học chính quy dài hạn, có thâm niên công tác 2 năm trở lên (hợp đồng hoặc biên chế) trong các cơ quan nhà nước. Tuổi của thực tập sinh không quá 50, cao học không quá 35 và nghiên cứu sinh không quá 40. Xin học đúng ngành đã được đào tạo. Có đủ sức khoẻ và được cơ quan nhất trí cử đi học. Có trình độ tiếng Trung Quốc bằng B trở lên (đối với cán bộ các ngành khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và khoa học kỹ thuật). Đối với giảng viên Hán ngữ, giáo viên tập huấn hè phải qua 3 năm đứng lớp và hiện đang giảng dạy.Thời hạn nộp hồ sơ về Vụ Sau đại học, Bộ GD&ĐT (49 Đại Cồ Việt – Hà Nội) trước ngày 20/3. (Theo Sài Gòn Giải Phóng, 12/2).

1gom