Tuyên bố chung của Hội nghị LHQ Chống phân biệt chủng tộc

d
Người nữ nô lệ da đen trong thế kỷ 19.

“… Về vấn đề Trung Đông, chúng tôi kêu gọi chấm dứt bạo lực và nhanh chóng phục hồi đàm phán hòa bình, kêu gọi tôn trọng nhân quyền, tôn trọng nguyên tắc tự quyết và chấm dứt tất cả những nỗi khổ đau của nhân dân ở đây.
Chúng tôi lo ngại về tình cảnh người Palestine dưới ách cai trị của ngoại bang. Chúng tôi công nhận quyền tự quyết và quyền thành lập một nhà nước độc lập của nhân dân Palestine. Và chúng tôi cũng công nhận quyền được bảo vệ, được an toàn của tất cả các nước trong khu vực, kể cả Israel. Xin các nước hãy ủng hộ tiến trình hòa bình Trung Đông và làm mọi cách để đẩy nhanh tiến trình này…”.
Với châu Phi…
“…Về chế độ nô lệ trong quá khứ và chủ nghĩa thực dân cũ, chúng tôi thừa nhận và bày tỏ sự ân hận sâu sắc về những nỗi thống khổ cùng tình cảnh bi thảm của hàng triệu đàn ông, phụ nữ và trẻ em – nạn nhân của chế độ nô lệ, buôn bán nô lệ, apartheid, chủ nghĩa thực dân và hành động diệt chủng.
Chúng tôi công nhận rằng chế độ nô lệ cùng hoạt động buôn bán nô lệ là những tội ác chống lại con người. Và chúng tôi kêu gọi tất cả những ai chưa có đóng góp vào việc phục hồi danh dự và nhân phẩm cho các nạn nhân, hãy tìm những cách thích hợp để làm việc đó.
Xin nhấn mạnh: Khắc sâu ghi nhớ những tội ác hay sai lầm của quá khứ, lên án nạn phân biệt chủng tộc và nói lên sự thật về lịch sử là những việc làm rất quan trọng để hòa giải thế giới và xây dựng một xã hội dựa trên nền tảng công lý, bình đẳng và đoàn kết. Chúng tôi thừa nhận rằng chính chủ nghĩa thực dân đã gây ra nạn phân biệt chủng tộc, bài ngoại và tinh thần bảo thủ, thành kiến, không khoan dung. Người châu Phi, người gốc Phi đã là nạn nhân của chủ nghĩa thực dân và đến nay vẫn tiếp tục là nạn nhân của những hậu quả của nó…”.
… và những hình thức phân biệt đối xử khác
“Chúng tôi không chấp nhận sự phục hồi và tồn tại của chủ nghĩa phát xít mới, cũng như không chấp nhận ý thức hệ dân tộc chủ nghĩa mang tính bạo lực, dựa trên những thành kiến về chủng tộc hoặc sắc tộc.
Chúng tôi xin tuyên bố: Những hiện tượng này là không thể dung thứ được trong bất kỳ trường hợp nào. Chúng tôi thừa nhận và lo ngại sâu sắc về sự tồn tại của những thành kiến đối với các cộng đồng tôn giáo, đặc biệt là hành động hạn chế các quyền tự do tín ngưỡng của tín đồ.
Xin lưu ý rằng đối với phụ nữ và trẻ em gái, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và các hình thức phân biệt lại có những cách biểu hiện khác. Mọi quốc gia đều có nghĩa vụ bảo vệ và tăng cường nhân quyền cùng quyền tự do cơ bản của mỗi công dân, nhưng việc này phải được tiến hành trên cơ sở xét đến quan hệ giới, xét đến những hình thức phân biệt đối xử khác nhau nhằm vào phụ nữ và trẻ em gái”.
Đoan Trang

1gom