Hội nghị môi trường quốc tế: Tẩy chay các công ty dầu khí Mỹ

f
Mục tiêu của hội nghị là chống nóng lên toàn cầu.

Mục đích của hội nghị, theo Thượng nghị sĩ Bob Brown, lãnh đạo đảng Xanh của Australia, là đấu tranh chống ảnh hưởng của các tập đoàn quốc tế. Ông nhận định, khi tuyên bố rút khỏi Kyoto 1997 để tránh phương hại đến nền kinh tế Mỹ, dường như Tổng thống Bush đã gián tiếp thừa nhận rằng Washington chịu ảnh hưởng của những tập đoàn dầu khí lớn trong nước, chẳng hạn Exxon Mobil. Ngày 5/4, Hòa Bình Xanh đã đi tiên phong chống lại những tập đoàn này bằng cách ra điều kiện buộc họ ngừng tác động tới ông Bush, nhưng không thu được kết quả. Điều đó chứng tỏ các công ty lớn ngày càng giành được lợi thế một cách không công bằng trong nền chính trị thế giới, nhờ khả năng tài chính vững mạnh.
Trong tình hình đó, Thượng nghị sĩ Brown tuyên bố rằng mục tiêu của phong trào môi trường quốc tế không dừng ở việc trở thành một nhóm vận động hành lang đơn thuần, mà sẽ là chống hiện tượng nóng lên toàn cầu và đẩy mạnh dân chủ trong quan hệ giữa các nước. Trước mắt, họ sẽ xem xét kế hoạch tẩy chay các công ty dầu khí, trừ phi Tổng thống Bush chấp nhận thực hiện Nghị định thư Kyoto. Ông Brown khẳng định: “Kinh nghiệm 30 năm qua cho thấy là một tổ chức phản đối chưa đủ, nếu muốn tạo sự thay đổi, chúng ta cần phải có quyền lực”.
Đoan Trang (theo BBC, 16/4)

1gom