Anh Lê đừng vì tự ái mà đánh mất tình yêu

From: “Kim Le” To: <[email protected]>Sent: Wednesday, December 18, 2002 6:58 AMSubject: Phai nhin lai minh.
Hi Michael,
Em thật sự thông cảm với hoàn cảnh của anh. Nhưng anh hãy nghĩ lại, tình cảm mà vợ anh đã dành cho anh thật quá cao cả phải không? Cô ấy đã vượt qua bao nhiêu bức tường ngăn cản để đến với anh. Hiện tại vợ anh đang bị rất nhiều áp lực từ gia đình, xã hội, bạn bè, nếu có những lời thật sự xúc phạm đến anh thì anh hãy cố gắng bỏ qua. Hãy làm điểm tựa cho vợ mình trong lúc này, đừng vì những tự ái không đáng kia mà làm mất đi một tình yêu trong sáng. Vợ anh đã đến với anh bằng một tình yêu trong sáng không vì của cải hay danh vọng. Anh bỏ cô ấy thì sợ mẹ anh buồn vậy còn vợ anh thì sao? Lúc cô ấy bất chấp tất cả để đến với anh, cô ấy đã hy sinh nhiều lắm có phải không?
Nếu đã chấp nhận sống ở xứ người thì hãy cố gắng hội nhập với xã hội. Đó chính là những gì mà vợ anh mong muốn. Không muốn anh đọc báo tiếng Việt là vì muốn anh giỏi tiếng Anh để hội nhập cuộc sống. Sở dĩ cô ấy khinh rẻ những gì từ VN là do anh đó. Trước kia cô ấy rất giống người con gái VN kia mà. Yêu anh và lấy anh là một bằng chứng cho thấy cô ấy không hề khinh rẻ VN. Hội nhập với xã hội không có nghĩa là quên quê cha đất tổ đâu anh à. Nếu trước kia anh thật sự yêu chị thì tình yêu không dễ gì phai nhạt nhanh chóng như vậy đâu anh. Không có ai trên đời này sinh ra là hòa hợp tất cả đâu, nhưng vì tình yêu họ hy sinh cho nhau đó thôi, hy sinh mà vẫn thấy hạnh phúc.
Thân chào,
K.

1gom