Dihavina “phù phép” ca khúc “Hương học trò”

Bài hát được gắn cái tên người sáng tác hoàn toàn mới: Đỗ Mỹ Dung. Nhạc sĩ Tôn Thất Bằng cũng tìm hiểu và phát hiện không chỉ có Dihavina mà một số trung tâm sản xuất băng đĩa nhạc khác cũng vi phạm bản quyền như vậy. Tuy nhiên, các đơn vị sau khi nhận được phản ánh của nhạc sĩ đã có thư xin lỗi và làm nghĩa vụ tác quyền đối với tác giả ca khúc. Các trung tâm này đều nói rằng họ quá tin vào khả năng biên tập và độ chuẩn xác của Dihavina nên mới xảy ra cơ sự như vậy.
CD Hãy yêu anh do Diahavina sản xuất mà người chịu trách nhiệm chính là Giám đốc Nguyễn Đức Thanh, trong đó có 5 ca khúc Việt Nam và 5 ca khúc Nhật (lời Việt). Có người cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến sự việc này là Dihavina đã hợp tác với tư nhân ở TP HCM sản xuất. Chính tư nhân này đã uỷ quyền cho các đơn vị sản xuất băng đĩa nhạc khác cho ra đời ào ạt các băng đĩa nhạc có sử dụng ca khúc Hoa học trò thay vì Hương học trò. Nhạc sĩ Tôn Thất Bằng mong muốn Dihavina trả lại sự công bằng và những quyền lợi liên quan của tác giả đối với tác phẩm của mình.
(Theo Thanh Niên, 6/4)

1gom