22/10, CAN sẽ lên sàn

Số lượng cổ phiếu CAN niêm yết là 3,5 triệu, tương ứng giá trị 35 tỷ đồng (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu). Hiện tại, công ty đã được HSTC cho phép bán ra 37.500 cổ phiếu ngân quỹ trong 3 tháng kể từ ngày 22/10, theo phương thức giao dịch khớp lệnh.
Như vậy, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép niêm yết vào 6/10, Canfoco đã chính thức được lên sàn và trở thành công ty thứ 7 có cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
(Theo HSTC)

1gom