VN-Index giảm nhẹ

Giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 7,253 tỷ đồng, tăng 1,2 tỷ đồng so với phiên giao dịch hôm qua. REE dẫn đầu thị trường về khối lượng (60.600 cổ phiếu) và giá trị giao dịch (2,03 tỷ đồng), thị phần đạt 28%. Cổ phiếu có giá trị và khối lượng giao dịch thấp nhất phiên là HAP với 400 cổ phiếu, đạt giá trị 16 triệu đồng, thị phần 0,22%.
Sau 3 phiên không có giao dịch, hôm nay 200 trái phiếu Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam được chuyển nhượng.
Thông tin khớp lệnh:

Mã chứng khoán Giá (VND/CP) Khối lượng cổ phiếu
AGF 31,200 43,700
BBC 23,800 30,800
BPC 24,500 2,900
BT6 25,700 2,700
BTC 24,300 2,000
CAN 25,400 900
DPC 19,700 3,100
GIL 44,100 7,700
GMD 42,500 13,600
HAP 40,400 400
LAF 23,700 1,200
REE 33,500 60,600
SAM 29,400 29,500
SAV 25,500 21,200
SGH 21,700 3,100
TMS 39,200 1,200
TRI 29,500 11,800
BID1_100 93,400 100
BID1_200 97,200 100

(Theo IBS)

Close [X]
1gom
1gom