Tạm giam trùm tín dụng đen chợ Cầu Muối

Theo hồ sơ sưu tra của Công an phường Cầu Ông Lãnh, Đáng là đệ tử của Châu Phát Lai Em, đàn em Năm Cam. Ông ta đã nhiều lần bị xử phạt hành chính do tổ chức bắt và đánh những con nợ không trả tiền vay đúng hạn.
(Theo Người Lao Động)

1gom