Thế nào là đầu tư lâu dài để được mua nhà trong nước?

Trả lời:
Theo Nghị định 81/2001/NĐ-CP, hướng dẫn về Luật Đất đai cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà trong nước, Việt kiều về nước đầu tư lâu dài được quyền mua và sở hữu nhà. Đó là các đối tượng đầu tư vào Việt Nam theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, hoặc đầu tư theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước.
Những người này phải đang có dự án hoạt động tại Việt Nam, có giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Luật sư Việt HàĐoàn Luật sư Hà Nội

1gom