Không cổ phiếu nào tăng giá

Trong 12 cổ phiếu tham gia giao dịch, chỉ còn một đứng ở giá tham chiếu, BTC không có giao dịch, 10 cổ phiếu còn lại cùng giảm giá.
Giao dịch cổ phiếu trên thị trường hôm nay chủ yếu tập trung vào 4 cổ phiếu là BBC, REE, SAM, TRI. Chỉ tính riêng 4 loại cổ phiếu này, giá trị giao dịch đã đạt gần 90% thị trường. Trong số này, chỉ TRI là còn có dư mua 2.000 cổ phiếu.
GIL là cổ phiếu duy nhất đứng giá trong phiên, nhưng khối lượng giao dịch cũng không cao: 1.400 cổ phiếu. Trên thị trường trái phiếu, 10 trái phiếu mỗi loại BID1-100 và BID1-200 đã được giao dịch.
Thông tin khớp lệnh:

Mã chứng khoán Giá đóng cửa ngày hôm trước Giá khớp lệnh Khối lượng giao dịch Giá trị giao dịch (VND)
REE 25.400 24.900 29.900 2.715.260.000
SAM 25.800 25.300 28.600 723.580.000
HAP 38.600 37.900 400 15.160.000
TMS 37.600 36.900 3.700 136.530.000
LAF 26.800 26.300 1.100 28.930.000
SGH 23.900 23.500 2.100 49.350.000
CAN 25.300 24.800 3.800 94.240.000
DPC 19.600 19.300 600 11.580.000
BBC 24.400 24.000 37.300 895.200.000
TRI 29.400 29.000 31,800 922.200.000
GIL 42.200 42.200 1.400 59.080.000
BTC 25.500
BID1-100 93.000 93.800 10 938.000
BID1-200 96.900 96.900 10 969.000

Giao dịch thoả thuận:

STT Mã chứng khoán Giá thực hiện Khối lượng giao dịch Giá trị giao dịch (VND)
1 GIL 42.200 10.000 422.000.000
Tổng cộng giao dịch thoả thuận 10.000 422.000.000

 
(Theo IBS)

1gom