Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ giã từ nhiệm sở

f
Ông Wim Duisenberg.

Ông Duisenberg sẽ rời cương vị hiện thời khi bước sang tuổi 68, tức là nhằm ngày 9 tháng 6 năm 2003. Thời gian qua, trong khi chèo lái ECB, ông đã đôi lần bị chỉ trích vì đưa ra những “tín hiệu rất khó hiểu” về hoạt động của ngân hàng cũng như phản ứng qúa chậm chạp trong việc cắt giảm lãi suất nhằm thúc đẩy nền kinh tế châu Âu.
Một số nhà tài chính cho rằng hồi đầu khi lên nhận chức, Chủ tịch Duisenberg không được đánh giá cao vì một số nhận xét chủ quan. Nhưng dần già, ông đã lấy lại được phong độ và sự tin tưởng khi biết ăn nói thận trọng hơn.
Chưa rõ là ai sẽ lên kế vị ông Duisenberg.
Bá Thùy (theo AP)

1gom