Xử lý thích đáng chủ Hàn Quốc để làm gương

From: Tony Binh To: [email protected] Sent: Friday, November 22, 2002 3:04 PM Subject: re:Yoo Ok Soon (nguoi nuoc ngoai nguoc dai coi thuong cn VN)
Thưa ban biên tập VnExpress,
Tôi là độc giả thường xuyên của VnExpress và cũng thường về thăm quê hương, rất muốn đóng góp một phần nào đó công sức của mình để xây dựng quê nhà. 
Rất hãnh diện là người Việt Nam có cơ hội sống ở nước ngoài, tôi thấy chúng ta không thua bất cứ cộng đồng nào trên thế giới dù đã bắt đầu từ con số “không”. Quốc gia mình vì hoàn cảnh chiến tranh nên phát triển chậm hơn so với những nước khác nhưng đáng tự hào vì chỉ một thời gian ngắn, chúng ta đã vươn lên và ở hoàn cảnh nào cũng có thể phát huy truyền thống dân tộc, làm rạng rỡ cho đất nước.
Vậy mà điều bất công nhất lại xảy ra ngay trên quê hương này. Các thương gia nước ngoài đến mở công ty, kiếm lợi nhuận trên đất nước mình nhưng lại bóc lột công nhân, coi thường luật pháp Việt Nam. Đồng ý là chúng ta đang trong giai đoạn khó khăn, rất cần sự trợ giúp của các nước bạn nhưng không thể vì thế mà kiêng nể bất kỳ ai có thái độ và hành vi hung bạo như vậy.
Một chuyên gia Hàn Quốc đến nước ta làm thương mại, dám coi thường luật pháp, chà đạp lên nhân phẩm công nhân Việt Nam vì họ biết họ là người nước ngoài, được ưu đãi. Chưa chắc tại nước họ, họ đã dám có những hành động như thế. Nhiều trường hợp như vậy đã xảy ra nhưng chúng ta vẫn để yên, vậy thì những người nước ngoài khác sẽ đánh giá chúng ta như thế nào? Các giới chức có thẩm quyền hãy xem xét và có những hình phạt thích đáng để làm gương cho những người khác ngoài phần bồi thường thỏa đáng cho nạn nhân.
Đây chỉ là một ý kiến, một độc giả là người Việt Nam, mặc dù định cư ở nước ngoài nhưng lúc nào cũng hướng về quê hương và không muốn bất kỳ ai, quốc gia nào trên thế giới đánh giá thấp, coi thường nước Việt Nam này. 
Thân ái, Tony Binh

1gom