Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chống khủng bố

Từ nay, chứa chấp, tài trợ hay ủng hộ các hoạt động khủng bố bị coi là trái pháp luật; toà án có quyền cho phép các cơ quan chức năng nghe trộm bất kỳ cú điện thoại nào bị nghi có dính líu tới khủng bố; công tố viên và cơ quan tình báo được tạo mọi điều kiện thuận lợi nhằm trao đổi thông tin, kinh nghiệm và hỗ trợ nhau; cơ quan luật pháp và FBI có quyền buộc nhà cung cấp dịch vụ Internet ra hầu toà nếu cố tình chuyển e-mail của các tổ chức nằm trong danh sách nghi can khủng bố. Thời gian áp dụng dự luật chống khủng bố tối đa là 5 năm.
Tuy nhiên, Hạ viện Mỹ không thông qua những quy định về xử phạt các hoạt động rửa tiền. Nhằm đẩy nhanh tiến trình phê chuẩn dự luật chống khủng bố, những quy định này được tách riêng để các hạ nghị sĩ xem xét lại.
Tổng thống Bush tỏ ra hài lòng với quyết định trên và muốn Thượng viện nhanh chóng đệ trình dự luật để ông phê chuẩn. “Chúng ta cần tăng cường sức mạnh cho bộ máy hành pháp để bảo vệ nước Mỹ và ngăn chặn thảm hoạ tương tự ngày 11/9”, ông Bush phát biểu.
Hai viện trong Quốc hội Mỹ sẽ gặp nhau để tháo gỡ những bất đồng trước khi đi đến quyết định cuối cùng.
Phong Lan (theo NBC)

1gom