Ủy ban Thể dục thể thao: “Không nghiêm túc kiểm điểm, không thể tiến bộ được”

Hội nghị đã nghe Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đánh giá hoạt động của ngành năm 1996-2000. Phó Thủ tướng khẳng định, thể thao Việt Nam trong 5 năm qua có một ý nghĩa vô cùng quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân, tạo mối đại đoàn kết dân tộc cũng như đóng vai trò lớn trong hoạt động chính trị, ngoại giao, hòa nhập quốc tế. Nhận thức của Đảng và Nhà nước dành cho TDTT cũng ngày một sâu sắc hơn bằng việc nâng Tổng cục TDTT thành cơ quan ngang bộ, hình thành các chương trình mục tiêu, chương trình quốc gia, pháp lệnh TDTT…
Tuy nhiên, còn nhiều tồn tại và Phó Thủ tướng đã chỉ rõ: “Tôi chưa hoàn toàn hài lòng về báo cáo của lãnh đạo Ủy ban TDTT. Báo chí lên tiếng đã nhiều nhưng các đồng chí còn chưa mạnh dạn nhìn thẳng vào vấn đề, chưa dám mổ xẻ những điểm yếu của ngành, nhất là sự mất đoàn kết và tiêu cực. Chức năng quản lý Nhà nước của Ủy ban TDTT chưa thực sự tương xứng với yêu cầu. Việc xây dựng chiến lược, các chính sách tạo hành lang pháp lý cho hoạt động TDTT còn nhiều bất cập. Đó là do năng lực chỉ đạo và không có bộ phận tham mưu thực sự giỏi. Tôi rất buồn là hiện tượng tiêu cực vẫn còn tồn tại trong một số bộ môn, như bóng đá chẳng hạn. Một số đoàn thể thao rất lủng củng, mất đoàn kết, cần phải kiểm điểm sâu sắc”.
Chỉ đạo phương hướng TDTT trong 5 năm tới, Phó Thủ tướng nhấn mạnh tới việc phát triển thể thao quần chúng đến các vùng sâu, vùng cao; chú trọng đến giáo dục tư tưởng chính trị đạo đức vận động viên… Đặc biệt phải đầu tư mạnh trong việc đào tạo một đội ngũ vận động viên cho SEA Games 23; công tác tổ chức Đại hội thể thao này phải đúng tầm dân tộc.
(Theo Thanh Niên, 3/3).

1gom