Đừng vội trách bác sĩ viết chữ xấu

Người gửi: Nguyễn Đăng Thống Gửi tới: Ban Sức khoẻTiêu đề: chữ viết bác sỹ.
Tôi đã đọc tất cả các lá thư tâm huyết của các bạn. Tôi cũng rất thông cảm với các bức xức của các bạn. các bạn nói rất đúng, chữ các bác sĩ hiện nay rất xấu, tới mức khó có thể chấp nhận. Nhưng các bạn chưa nêu ra lý do cũng như các biện pháp giải quyết.
Các bạn hãy hỏi một người bác sĩ xem họ học đại học mất bao nhiêu lâu, học bao nhiêu môn, học như thế nào, thầy dạy với tốc độ ra làm sao, họ phải ghi chép như thế nào mới theo kịp được những gì thầy giảng… Những điều đó chắc chắn có một chút ảnh hưởng tới họ. Do vậy, đừng trách họ vội.
Các bạn đề nghị đưa chữ viết vào luật. Tôi nghĩ từ trước tới giờ chữ viết xấu, đẹp rất khó định lượng. Đã là luật thì không thể cảm tính được. Do vậy tôi mong các bạn hãy xây dựng các tiêu chuẩn cho chữ xấu và chữ đẹp trước khi chúng ta đề nghị đưa chữ viết kê đơn vào luật.
 

1gom