Kẻ tám lạng, người nửa cân

Hai bợm nhậu rủ nhau vào quán. Song để quyết định xem ai phải trả tiền, hai người quyết định đối nhau. Một anh nhanh nhảu ra câu đối:
– Nướng đậu phụ cho bố ăn!
Anh kia tức thì đối ngay:
– Sắc ích mẫu cho mẹ uống!
Anh đầu chột dạ, song vẫn cố giữ bình tĩnh, thong thả đáp:
– Cậu đối khá hay: sắc đối với nướng, mẹ đối với bố. Song tớ vẫn chưa phục.
Anh kia phản ứng:
– Tại sao chưa?
Anh đầu ôn tồn giải thích:
– Đậu phụ làm sao mà chấm ích mẫu được. Phải đối là: “Lấy mắm tôm cho mẹ chấm!” thì mới chuẩn. Vậy cậu trả tiền nhé!

1gom