Khai trương Công ty Chứng khoán Agriseco

Với vốn điều lệ 60 tỷ đồng, Agriseco được phép thực hiện các nghiệp vụ: môi giới, tự doanh, bảo lãnh phát hành, quản lý danh mục đầu tư, tư vấn, lưu ký và đăng ký chứng khoán.
Là một đơn vị thành viên của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Agriseco dự tính sẽ phối hợp với ngân hàng mẹ cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tín dụng và tiện ích thanh toán. Ngoài việc kinh doanh sinh lời như một công ty chứng khoán, Agriseco sẽ tập trung thu hút nguồn vốn cho việc phát triển nông thôn và nông nghiệp.
(Theo ĐTCK)

1gom